Kompetenceforløb

Be-coming arbejder for det gode børneliv.

Få et kompetenceudviklingsforløb i din institution, som løfter kvaliteten.
Sammen med din institutionen laver vi en nøje plan for hvordan vi øger medarbejdernes individuelle faglige kompetencer og institutionens samlet videns og handlekraft. 

 

Se de aktuelle kurser eller kontakt med mig, så vi sammen kan lægge en plan. 

Pædagogisk viden og handling
Grundfaglig pædagogisk uddannelse

Klæd dig eller dine medarbejdere fagligt på! 

Denne uddannelse er nøje tilrettelagt med målet om at give alle kursister en grundfaglig uddannelse. En uddannelse som berører alle de grundlæggende elementer af børn og voksnes hverdag i dagtilbuddet.

Under uddannelsen arbejdes der med emner om hvad kvalitet i daginstitutioner er, hvordan børns hjerne- og følelsesudvikling er, samt hvordan børns lege og aktiviteter bedst understøttes og udvikles. Kort sagt, en kort uddannelse som giver alle kurister en indføring eller en opdatering af den grundlæggende faglighed der skal til for at skabe kvalitet i daginstitutionen.

IMG_0469

Pædagogisk viden og handling

Grundfaglig pædagogisk uddannelse + PLUS

Klæd dig eller dine medarbejdere fagligt på med dette udvidet PLUS forløb!

Denne uddannelse er nøje tilrettelagt med målet om at give alle kursister en grundfaglig uddannelse. En uddannelse som berører alle de grundlæggende elementer af børn og voksnes hverdag i daginstitutionen.

 

Under uddannelsen arbejdes der emner om hvad kvalitet i daginstitutioner er, hvordan børns hjerne- og følelsesudvikling er,  samt hvor børns leg og aktiviteter bedst understøttes og udvikles. Kort sagt, en kort uddannelse som giver alle kurister en indføring eller en opdatering af den grundlæggende faglighed der skal til for at skabe kvalitet i daginstitutionen.

 

Den professionelle pædagogiske medarbejder - Udvidet forløb Samarbejde og det sensitive samspil med børn

Denne kompetenceudviklingsuddannelse er et udvidet forløb, der er bygget op over to moduler. Første modul, “Det professionelle samarbejde i pædagogisk praksis”, har fokus på det professionelle samarbejde, og modulet har til formål at styrke personalets kompetencer i at organisere og samarbejde om kerneopgaven. 
Andet modul, “Det legende og følelsesmæssige samspil med børn i pædagogisk praksis”, handler om det følelsesmæssige samspil som kursisterne har med børnene i den pædagogiske praksis. Dermed er hensigten i de to moduler at det pædagogiske arbejde og samarbejdet herom, går hånd i hånd.

Den kompetente pædagogiske medarbejder
Leg, organisering og relationsarbejde

I kompetenceudviklingsforløbet arbejdes der målrettet med medarbejdernes faglige kompetencer i relationsarbejdet, hvor leg, samspil og organisering er i centrum. I kompetenceforløbet arbejdes der med translationen af viden, så kursisterne øger deres faglige viden og kan sætte denne i relation og i spil til hverdagens praksis. Dette gøres gennem supervisionsforløb, som foregår stuevis hver måned gennem hele året.

Den professionelle pædagogiske medarbejdere
Samarbejde og det sensitive samspil med børn

Kompetenceudviklingsuddannelsen er bygget op over to moduler; “Det professionelle samarbejde i pædagogisk praksis”, hvor der er fokus på det professionelle samarbejde, og modulet har til formål at styrke personalets kompetencer i at organisere og samarbejde om kerneopgaven. Andet modul “Det legende og følelsesmæssige samspil med børn i pædagogisk praksis”, handler om det følelsesmæssige samspil som kursisterne har med børnene i den pædagogiske praksis, i fokus. Dermed er hensigten i de to moduler at det pædagogiske arbejde og samarbejdet herom, går hånd i hånd.

Jeg arbejder for det gode børneliv

Jeg hjælper dagtilbud og organisationer med at løfte kvaliteten, skabe tryghed og samtidig udvikle ledere og medarbejdere. Jeg ønsker at styrke børn og voksnes relationelle samværsformer. Det gør jeg gennem viden fra den nyeste forskning, fulgt op med konkrete redskaber og metoder.

Høj faglighed

Udvikling med et smil

Udviklende samarbejde

Børnene i centrum