Social kapital og relationer

Arbejd målrettet med kerneopgaven, styrk samarbejdet og få skabt fælles fodslag i arbejdet.

Bliv klædt fagligt og socialt på, til at styrke jeres sociale kapital gennem stærke arbejdsrelationer. Vi står klar med viden og erfaring til at hjælpe jer på vej.

Forskningen viser, at organisationer, der arbejder målrettet med deres kerneopgave på baggrund af tillid og retfærdighed i et velfungerende samarbejde, er mere effektive.  Ydermere øges trivslen ligeledes blandt medarbejderne også markant herved. Lad os hjælpe, med at få trivsel og effektivitet til at gå hånd i hånd.

Forslag til hvordan opgaven kunne gribes an:

At styrke den sociale kapital og det relationelle arbejdsmiljø, kan gribes an fra mange vinkler. Det kan eksempelvis være en smagsprøve gennem et inspirerende oplæg på personalemødet, en temadag hvor der kan arbejdes mere i dybden eller som et længerevarende forløb, hvor medarbejdere og ledere får mulighed for at sætte et langvarigt aftryk.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?