Narrativ ledelse

Få viden om det narrative perspektiv og lær hvordan det kan anvendes i ledelsesarbejdet.

Sproget skaber virkelighed og ledelsesarbejdet skal understøtte medarbejdere i at skabe virkelighed – så få indsigt i hvordan du gennem sproget kan skabe virkelighed.

Vi står til at udbrede det narrative perspektiv og give jer veje til at anvende det narrative perspektiv til at udforske problemer, åbne muligheder og skabe en effektiv og meningsfuld kultur. Vi har rygsækken fyldt med viden om det narrative perspektiv, teoretisk såvel som praktisk.

Forslag til hvordan opgaven kunne gribes an:

Det narrative perspektiv kan være nyttigt i mange sammenhænge i ledelsesarbejdet, lige fra konkrete udviklingssamtaler og supervision til store forandrings- og udviklingsprojekter. Lad os hjælpe med viden og veje til hvordan det narrative perspektiv til kan forme virkeligheden.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?