Mødeledelse

De daglige personale- og teammøder behøver ikke kun at være rutineprægede og halvkedelige.

Med konsultativ støtte kan der skabes meningsfulde møder, der sparer tid, medarbejderressourcer og ikke mindst optimeres der på arbejdsfokus når mødet er forbi.

Møder skal altid have et klart defineret formål. De skal have en klar retning og en form, som tager hånd om de forskellige emners formål og de forskellige medarbejders intentioner. Desværre opleves dette sjældent, mens lønnen til mødedeltagerne bare rasler derudaf. Få viden og konkrete værktøjer, så der kan skabes møder, som optimerer og samtidig højner humøret og trivslen.

Forslag til hvordan opgaven kunne gribes an:

At skabe en ny mødekultur kan være et langt sejt træk, da mødekulturen ofte bygger på gamle uskrevne regler og normer. Vi hjælper med alt fra inspirerende oplæg og til et længere forløb, hvor I får undervisning og oplæg om mødeledelse og facilitering, aktive øvelser i praksis, opfølgning og evaluering på møderne over tid. Kort sagt vi skræddersyer ydelsen til jeres behov.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?