Dataledelse

Få mulighed for at anvende data og dokumentation til at kvalificere ledelsesmæssige beslutningsprocesser i arbejdet med kvalitetsudvikling af organisationens kerneydelser.

Få besøg af en konsulent der klæder jer på til at fokusere på lederes systematiske brug af data i form af empirisk viden fra organisationen og den forskningsmæssige praksis. Data kan spænde bredt lige fra testresultater, evalueringer og forskning udefra og kan være med til at styrke udviklingen på arbejdspladsen.

Forslag til hvordan opgaven kunne gribes an:

At drive ledelse på baggrund af data, kan gribes an på mange måder. Derfor skræddersyer vi af princip altid vores ydelse til netop jer, så I bliver hjulpet bedst muligt videre.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?