Udvikling og relationer

Få viden og faglig inspiration til hvordan I kan forstå barnet i sin udvikling og hermed skabe udviklende relationer mellem jer og børnene samt børnene imellem.

Det er altafgørende at det pædagogiske personale, har viden om børns udvikling og relationer, hvis de skal støtte og bidrage positivt til barnets udvikling. Forskningen viser at relationen mellem barnet og pædagogen er den faktorer, der har størst betydning for barnets trivsel, læring og udvikling. Få derfor viden, sparring og inspiration til hvordan I kan forstå børnene i deres udvikling og relationer.

Forslag til hvordan opgaven kunne gribes an:

At højne og sætte fokus på børns udvikling og relationer, kan gribes an på mange måder. Derfor skræddersyer vi af princip altid vores ydelse efter jeres unikke behov, så I bliver hjulpet bedst muligt videre.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?