Pædagogisk læringsplan

Få fif og konkrete råd til hvordan I kan arbejde målrettet med læreplanerne i praksis.

Alle landets dagtilbud skal arbejde med den pædagogiske læringsplan. Erfaringerne viser at arbejdet gribes vidt forskelligt an og med svingende kvalitet. Den pædagogiske læringsplan skal sætte en pædagogisk retning, og ikke blot være et dokument, som udfyldes og stjæler tid fra børnene. Vi står klar til at hjælpe jer til at blive endnu skarpere – med et frisk syn og rygsækken fyldt af erfaringer fra andre dagtilbud.

Forslag til hvordan opgaven kunne gribes an:

Ydelsen vi kan tilbyde kan både være i form af oplæg på et personalemøde, en temadag hvor der arbejdes i dybden eller i form af et længerevarende forløb hvor vi superviserer ledere og medarbejdere. Ja, metoderne er mange. Derfor skræddersyer vi af princip altid den bedste ydelse, så I bliver hjulpet bedst muligt videre.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?