Kvalitetsudvikling

Få styrket den pædagogiske kvalitet ud fra et forskningsbaseret observationsværktøj, så der sættes fokus på den pædagogiske kerneopgave i hverdagen.

I får besøg af en konsulent, der er specialist i at observere børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling i dagtilbuddet. Konsulenten observerer gennem en hel dag, så I kan få den bedst mulige konstruktive feedback som sætter jer i stand til at sætte fokus på – og arbejde målrettet med at højne den pædagogiske kvalitet.

Forslag til hvordan opgaven kunne gribes an:

At højne og sætte fokus på netop jeres pædagogiske kvalitet, kan gribes an på mange måder. Derfor skræddersyer vi af princip altid ydelsen efter jeres specifikke behov, så I bliver hjulpet bedst muligt videre.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?