Fysisk læringsmiljø

Dagtilbuddets fysiske omgivelser sætter rammen for hvordan børnene leger og danner relationer.

Der er en klar sammenhæng mellem, hvilket fysisk miljø børnene er i og hvordan børnenes samspil og lege udspiller sig. Skab derfor det optimale fysiske læringsmiljø, som giver de bedste forudsætninger for børn og voksnes leg, samspil og nærvær.

Få besøg af en konsulent som kan hjælpe jer med at skabe det optimale fysiske læringsmiljø. Konsulenten kan både bidrage med faglig viden og inspiration og give konkrete forslag til hvilke initiativer der kan iværksættes.

Forslag til hvordan opgaven kunne gribes an:

At højne og sætte fokus på netop jeres fysiske læringsmiljø, kan gribes an på mange måde. Derfor skræddersyer vi af princip altid ydelsen efter jeres specifikke behov, så I bliver hjulpet bedst muligt videre.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?