Forældresamarbejde

Bliv endnu bedre til forældresamarbejdet. Det bygger bro og skaber gensidig viden mellem barnets liv i hjemmet og dagtilbuddet.

Få viden og inspiration til hvordan I optimerer jeres samarbejde mellem hjem og dagtilbud, så det øger børnenes trivsel og udvikling.

Forskningen peger på at forældresamarbejdet er en af de mest betydningsfulde elementer at arbejde på, hvis børnenes trivsel, læring og udvikling skal øges – både i hjemmet og i dagtilbuddet. Få derfor viden og inspiration til, hvordan netop I med jeres forældregruppe kan styrke samarbejdet, med barnet i centrum.

Forslag til hvordan opgaven kunne gribes an:

At højne og sætte fokus på netop jeres forældresamarbejde, kan gribes an på mange måder. Derfor skræddersyer vi af princip altid vores ydelse med afsæt i jeres behov, så I bliver hjulpet bedst muligt videre.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?