Fællesskab og inklusion

Få den nyeste viden om fællesskaber og inklusion.

Få opdateret jeres viden om hvordan I kan arbejde med at skabe betydningsfulde fællesskaber, hvor hvert et barn føler sig set, hørt og forstået.

Inklusion betyder ikke blot, at børn skal puttes ind i samme klasselokale eller børnehave. Det betyder tvært imod at børn skal opleve sig som en del af et fællesskab, uanset forskellighed og ikke blot fysisk inkluderes. Vi har solid viden om inklusionsarbejde og hvordan man kan skabe betydningsfulde fællesskaber, selvom rammer og ressourcer kan syntes snævre.

Forslag til hvordan opgaven kunne gribes an:

Få at hjælpe jer bedst muligt, vil vi tilpasse vores hjælp, så den dækker jeres behov og rammer plet på den udfordring I står med. Derfor skræddersyer vi af princip altid ydelsen efter jeres specifikke behov, så I bliver hjulpet videre på bedste vis.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?