Vi tilbyder

Be-coming er et konsulenthus, der arbejder for det gode børneliv.

Be-coming er et konsulent hus der har det gode børneliv i centrum. Vi hjælper dagtilbud og organisationer med at løfte kvaliteten, skabe tryghed og samtidig udvikle ledere og medarbejdere. Vi ønsker at sikre kvalitet i dagtilbud og styrke børn og unges sociale samværsformer. Det gør vi gennem viden fra den nyeste forskning fuldt op med konkrete redskaber og metoder.
Vi vil sikre børn og unge de bedste udviklingsbetingelser og det gør vi ved at højne viden om børns udvikling, styrke samarbejder og fællesskaber samt øge trygheden i de sociale relationer.
Share this page

Looking for an outstanding business consultant?