Jeg tilbyder

Be-coming arbejder for det gode børneliv.

Jeg har stiftet Be-coming for at sætte gode børneliv i centrum. Jeg hjælper dagtilbud og organisationer med at løfte kvaliteten, skabe tryghed og samtidig udvikle ledere og medarbejdere. Jeg ønsker at sikre kvalitet i dagtilbud og styrke børn og voksne relationelle samværsformer. Det gør jeg gennem viden fra den nyeste forskning fuldt op med konkrete redskaber og metoder.

Jeg er nok landets mest erfaren konsulent i brugen KIDS og hvor jeg har hjulpet rigtig mange kommuner i gang og opkvalificeret dem løbende. Jeg er forfatter og foredragsholder i ledelse af kvalitet i daginstitutioner.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?