Udvikling af ny metode

Be-coming har sat kvalitet i dagtilbud på øverste dagsorden i Helsingør Kommune.

Vi har i samarbejde med Helsingør Kommune defineret ‘kvalitet’ i dagtilbud og været med til at udvikle en ny måde at kompetenceudvikle og føre tilsyn – alt sammen metoder, som skaber kvalitet i kommunens dagtilbud.

Helsingør Kommune har de seneste år satset stort på at skabe høj kvalitet i deres dagtilbud. Denne organisationsudvikling har Be-coming, med solid faglig viden, i samarbejde med kommunen ledet i 1½ år. Alle dagtilbud i kommunen får nu forskningsinformerede observationer af alle børnegrupper/stuer i samtlige dagtilbud, samt praksisnær og faglig feedback med efterfølgende kompetenceudvikling.

 

Centerchef for Dagtilbud og Skole, Helsingør Kommune, Rikke Reiter udtaler:

“Tak for dit store og kvalificerede arbejde med udviklingen af kvalitetsmodellen for Helsingør Kommunes dagtilbud. Det giver rigtig god mening og vi er glade og stolte over hvor langt vi er nået allerede – og det bliver så spændende at følge i de kommende år. Vi har tårnhøje forventninger til at det vil løfte kvaliteten i vores dagtilbud.”

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?