Seminar for et byråd

Vi blev kontaktet af en kommune, der ønskede at afholde et byrådsseminar om kvalitet i dagtilbud.

Be-coming skabte sammen med kommunes dagtilbudschef, et aktivt og engagerende seminar, der bød på faglige og organisatoriske frontpersoner som kom med relevante oplæg.

Sammen med kommunen planlagde og faciliterede Be-coming, et program, der bød på et oplæg og en workshop, hvor politikkere og alle kommunens dagtilbudsledere kunne gå i dialog. På et vidensbaseret grundlag fandt fagpersoner og politikkere ud af, hvordan de sammen kunne styrke kommunens dagtilbud.

Der blev efterfølgende forhandlet en budgetaftale i kommunen. Her blev der afsat flere økonomiske midler og taget flere initiativer til at støtte kommunens dagtilbudsområde.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?