Observation og supervision

Vi blev kontaktet af en kommune, der havde modtaget en række forældreklager på et dagtilbud.

Vi observerede dagtilbuddet igennem en hel dag. Efterfølgende pegede vi på områder med høj kvalitet og områder, der havde brug for en ekstra indsats.

Kommunen ønskede et nyt og fagligt perspektiv på dagtilbuddets kvalitet med efterfølgende feedback til personalet. Vi foretog en heldags observation i dagtilbuddet og fremlagde det for forvaltningen og ledelsen. Efterfølgende deltog vi på dagtilbuddets personalemøde. Her kom vi med et oplæg der handlede om, hvor man kunne øge en ekstra indsats for at løfte den faglige kvalitet, samt sparring til ledelsen.

 

Den pædagogiske konsulent i kommunen skriver efter forløbet:

”Tak. Medarbejderne er meget positive og (lederens snavn) har som leder fået et godt afsæt for sin fremadrettede faglige ledelse.”

 

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?