Nyt værdigrundlag

Vi blev kontaktet af et dagtilbud, der ønskede at få udarbejdet et nyt værdigrundlag for hele institutionen.

Sammen med alle medarbejdere afholdt vi en faglig og humørfyldt temadag og et efterfølgende personalemøde, hvor værdiggrundlaget blev arbejdet færdigt.

Temadagen startede med et fagligt oplæg for alle medarbejde. Oplægget handlede om værdiers betydning for arbejdslivet. Senere bød dagen på en energifyldt proces hvor medarbejderne selv skulle idégenerere og beskrive dagtilbuds fremadrettede værdier.

Leder af dagtilbuddet David Seebach, skrev efterfølgende om forløbet:

”Jeg vil gerne sige tusind tak til jer for en meget gennemført, lærerig og bestemt hyggelig oplevelse i fredags.

Alle giver udtryk for, at det har været en rigtig god dag. Godt planlagt, effektivt og en god blanding af teori og øvelser. Du havde flere praksis-eksempler med (og med god portion humor), hvilket har været med til at fremme forståelsen, samtidig med, at I begge to kender til vores område og virkelighed på egen hånd.  

(…) dagen har styrket båndet imellem os endnu mere”.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?