Sammenlagte dagtilbud

Tre dagtilbud blev lagt sammen og ønskede hjælp til at skabe et fælles fodslag og sprog.

Vi blev kontaktet da tre dagtilbud for nyligt var blevet lagt sammen. Det nye fælles dagtilbud, ønskede at skabe et fællessprog og retning.

Vi samlede alle medarbejdere og fik igennem kreative udviklingsprocesser igangsat et arbejde som gav grobund for et fagligt ståsted og sprog.Vi lavede to temaaftner, der teoretisk såvel som praktisk satte fokus på fællesmål, sprogbrug og samarbejdsevne. De 60 ansatte formulerede et overordnet mål samt lokale delmål på stueplan, som de alle ville arbejde målrettet med.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?