Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet

Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet September 28, 2017Leave a comment

Familien er kernen og udgangspunktet for, at børn får en god start på livet. Det er først og fremmest forældrenes ansvar at give deres børn en tryg og udviklende opvækst.

Men forældrene står ikke alene med ansvaret. Næsten alle danske børn går i børnehave, vuggestue eller dagpleje. Det giver dagtilbuddene en særlig vigtig rolle i forhold til at sikre, at alle børn indgår i et fællesskab med andre børn og voksne, og at børnene lærer, udvikler sig og bliver livsduelige.

STÆRKE DAGTILBUD – Alle skal være med i fællesskabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?