Den pædagogiske medarbejders rolle i børns følelsesmæssige udvikling

Den pædagogiske medarbejders rolle i børns følelsesmæssige udvikling September 5, 2019Leave a comment

Det pædagogiske arbejde skal ifølge lovgivningen på dagtilbudsområdet udvikle og danne børn i trygge omgivelser med et læringsmiljø, som støtter op herom. Det pædagogiske personale skal yde omsorg og tilrettelægge en pædagogisk tilgang, som både støtter det enkelte barns udvikling og samtidig udvikler og sikrer hele det pædagogiske læringsmiljø.

Dette stiller krav om det pædagogiske personales kompetencer. For at opnå en kompetent pædagogisk praksis må daginstitutionspersonale have en grundlæggende viden og indsigt i børns neurologiske udvikling. En viden og indsigt i hvordan børns hjerne udvikler sig, og hvilke forventninger der er i spil, giver en mulighed for at tilpasse pædagogikken, så den giver de bedste rammer for børnenes trivsel og udvikling.

Ligeledes tilbydes der kompetenceudvikling i, hvordan man som pædagogisk medarbejder forvalter sin viden og formår at afstemme og mentalisere børnene. Det gennemsyrende formål i det kompetencegivende kursus er, at medarbejderne formår at omsætte sin tilegnede viden og kompetencer, så de kan skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel, læring og udvikling.

 

Kompetenceudviklingen strækker sig over 6 måneder fra oktober 2019 til marts 2020.

Kursisterne vil få et kompetenceudviklingsforløb på:

  • 3 kursussessioner
  • 3 kollegial sparring og supervisionssessioner

 

 

Læs hele kursusbeskrivelsen: Den pædagogiske medarbejders rolle i børns følelsesmæssige udvikling

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?