Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner September 28, 2017Leave a comment

Foreliggende rapport indeholder en undersøgelse af pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner, og dermed om børns muligheder for trivsel, læring og udvikling i dagligdagen. Det er et centralt emne i den samfundsmæssige debat i dag, fordi udvik‐ lingen er gået i retning af at bygge stadig større daginstitutioner til børn. Derfor har det været nødvendigt at fremskaffe viden om emnet i forhold til de beslutninger, der skal træffes.

Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?