Pædagogisk kvalitet i daginstitutioner – børns udvikling, læring og trivsel

Pædagogisk kvalitet i daginstitutioner – børns udvikling, læring og trivsel September 28, 2017Leave a comment

Dette notat er en indsamling af forskningsresultater og litteratur, der omhandler kvalitet i dagtilbud, børns udvikling, læring og trivsel. Der er både indsamlet international forskning og litteratur samt dansk forskning og litteratur på området.

Formålet med indsamlingen er at få forskningsinformeret viden frem i lyset, så arbejdet med kvalitet i dagtilbud kan skabes på baggrund af systematisk og målrettet viden om, hvad der har indflydelse på børns lærings- og udviklingsmiljø. Vi skal væk fra synesninger og ”jeg tror, at det er godt at gøre” og hen til evidensbaseret pædagogik og ”jeg ved på baggrund af forskning, at det er hensigtsmæssigt at gøre…”.

PÆDAGOGISK KVALITET I DAGTILBUD – børns udvikling, læring og trivsel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?