Om Sebastian

Stærk faglig og målrettet ildsjæl, som går passioneret og ydmygt ind i arbejdet og skaber varige forandringer igennem lyttende og involverende processer.

Jeg er uddannet Cand.Pæd i Pædagogisk Psykologi, fra DPU og tidligere Socialpædagog, fra Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium.

Igennem de sidste 15 år, har jeg arbejdet med børn, unge og voksne i forskellige kontekster. Det har både været som pædagog, som spejder og som selvstændig pædagogisk psykologisk konsulent samt som Rådsmedlem i Børnerådet mm.

Vigtigst af alt, er jeg far til to skønne drenge på hhv. 2½ og 0 år og gift med min dejlige kone, lærerinde Signe Auvnsø Dahl.

Uddannelse

2011-2013 Cand.pæd.pæd.psyk ved Institut for Uddannelse og Pædagogik – Aarhus Universitet.

2007-2010 Skovtofte socialpædagogiske seminarium/professionshøjskolen UCC – Pædagoguddannelsen Nordsjælland.

Erfaring

2017-2017 Forsknings og videnskabeligassistent, på DPU i kvalitet i daginstitutioner, under Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose.

2016- Ekstern konsulent og projektleder på kvalitet i dagtilbud i Center for Dagtilbud og Skole i Helsingør kommune. Her gennemfører jeg bl.a KIDS vurderinger.

2016- Rådsmedlem i Børnerådet. Udpeget af Social og Indenrigsministeren. Børnerådet er et statsligt råd, der har til opgave at tale børn og unges sag i den offentlige debat og rådgive regeringe, folketinget og organisationer, om emner der vedrører børns rettigheder, trivsel og udvikling. Børnerådet er politisk uafhængigt.

2016-2016 Ekstern konsulent hos UC Sjælland, ​hvor jeg designer og skriver større tilbud til udbudsprojekter.

2015-2016 Tilknyttet underviser hos UC Syd, hvor jeg har kørt 7 måneders uddannelsesforløb, for mere end 150 pædagogiske medarbejdere i Halsnæs Kommune.

2015-2016 Tilknyttet Socialkonsulent hos SOKON. Jeg holder samtaler med unge, der befinder sig i vanskelige positioner og ønsker støtte.

2015-2017 Underviser hos Professionshøjskolen UCC. Jeg underviser som timelære på AMU i de pædagogisk psykologiske fag, hvor jeg lægger stor vægt på at skabe en faglig ambitiøs, energisk, reflekteret og involverende undervisning.

2014- Selvstænsig pædagogisk psykologisk konsulent. Mit arbejdsfokus er, at sikre et børneperspektiv, højne den pædagogiske kvalitet, kompetenceudvikling af medarbejder og ledere, skabe udvikling og sikre rødtråd i organisationer, underviser i pædagogik og psykologi.

2014-2015 Pædagogisk freelance familiekonsulent, hos Omvendt Familiepleje. Her arbejder jeg udfra en systemisk-anerkendende og narrativ rammer, om at skabe trygge og udviklede rammer for børn og familier.

2014- Tilknyttet konsulent og underviser hos freelance Danmark a/s Management & Leadership Division. Jeg udføre og underviser på lederuddannelser, hvor jeg har fokus kommunikation, sprogets betydning for samarbejde og ledelse, teamudvikling og organisationsudvikling.

2014-2015 Social mentor hos Rudersdal Aktivitets og Støttecenter (Recovery igennem samtaler og støtte med borger med psykosociale vanskeligheder, der skal have støtte til at håndtere livsituation og herigemmen  fastholde deres job eller komme tættere på arbejdsmarked.

2010-2013 Socialpædagog ved Boligerne på Herlufdalsvej (unge med funktionsnedsættelser og hjerneskade).

2009-2011 Praktik og vikar på Selmersvej Bo- og Rehabilitering (unge med erhvervet hjerneskade).

2009-2010 Vikar Helhedstilbudet Gefion Birkød (Handicap og psykiatri).

2009 Vikar i vuggestuen og børnehaven Himmelblå i Helsingør.

2008 Praktik i børnehaven Nyrup i Kvistgård.

2007 Praktik i børnehaveklassen på Langebjergskolen i Humlebæk.

2007-2009 Granbohus ledsagerordning(ledsager for mand med autisme syndrom).

2007-2009 Vikar i børnehaven Ådalen i Kokkedal.

2006-2007 Vikar i Nivågaard børnehave.

2006-2007 Pædagogmedhjælper i Helsingør Fritidshjem.

2006 Vikar i Solstrålens skovbørnehave i Nivå.

2005 Praktik på 37 timer i naturbørnehaven Knasten på Stavninggaarden i Helsingør.

2004 Praktik på 37 timer i Helsingør Fritidshjem.

2000-2006 Servicemedarbejder og salgsassistent forskellig steder.

Tillidserhverv og aktiviteter

2016- Rådsmedlem i Børnerådet. Udpeget af Social og Indenrigsministeren.

2013-  Valgt ind i Det Danske Spejderkorpshovedledelse ”Korpsledelsen”. Det Danske Spejderkorps er landets største børne- og ungdoms organisation med over 28.000 medlemmer.

2011-2013 Udpeget som repræsentant for de studerende i Uddannelse Udvalget for pædagogisk psykologi, samt suppleant i Studienævnet ved Institut Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus universitet.

2012- Medlem af Landskomiteen for Bloddonerne I Danmark som repræsentant for Spejderne i Danmark.

2009 Aktiv marathonløber.

1995- Medlem i Det Danske Spejderkorps hvor jeg har beskæftiget mig med; Medlem af hovedudvalget for udvikling, divisionsledelsen igennem 5 år, formand diverse ungdoms initiativer, kursusleder for Ledelse af og med børn og unge, oplægsholdere om børn, unge og ledelse, kursusvejleder, projektledelse, 1.Kokkedals bestyrelse igennem 7 år. Leder for 8-10årige, 10-12årige, 12-15årige og 16-23årige, diverse kurser i Danmark og Europa.

Artikler

“Hvordan håndterer du konflikter i børnegruppen”

– blivklog.dk Alinea forlag, maj 2016

“Narrativ tilgang kan fremme menneskers recovery”

– Socialfaglig Tidskrift – Social Udvikling, nr.1 2015

“Brok og negative fortællinger kan føre til en positiv udvikling”

– Pædagogisk Psykologisk Tidskrift, nr.2 juli, 2014.

“Læring igennem spejderlivet: Sådan lærer børn og voksne”

– Move uddannelsesmagasin for Det Danske Spejderkorps.

“Den udenlanske cykeltyv​” – En fortælling om hvorfor vi skal medtænke konteksten.

– Psykolog Nyt nr.17, 2012

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?