Om mig

Sebastian Damkjær-Ohlsen, cand.pæd.pæd.psyk

Jeg går på to ben – det ene ben handler om den udviklingspsykologisk indsat for børn og det andet ben handler om organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt til bedre handlekraft

Jeg er optaget af sammenhængen mellem de udviklingspsykologiske perspektiver på børns tryghed, udvikling og tilknytning og de organisatoriske rammer som sommetider spænder ben eller modsat skabe grobund for høj kvalitet.

Jeg er manden du skal have fat på hvis du ønsker coaching, supervision og udviklingsforløb, hvor pædagogik og ledelse hænger sammen.

Viet sit arbejdsliv til børneområdet

Jeg har viet sit arbejdsliv til børneområdet først som spejder, socialpædagog og underviser på pædagoguddannelsen og tidligere som selvstændig i eget navn. Jeg hjælper en lang række daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler samt kommuner med at øge kvaliteten.

Ledelse af kvalitet i daginstitutioner

Jeg har fornyelig udgivet bogen ”Ledelse af kvalitet i daginstitutioner” – Dansk Psykologisk Forlag (dpf.dk). Der kan være store forskel der kan være på kvaliteten rundt om i landets daginstitutioner. Selv i den samme institution kan der være markant forskel på stuerne.

Jeg har skrevet denne bog er til alle der ønsker at forbedre samarbejdet om kvalitetsudviklingen i daginstitution. Den viser, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan arbejde med at skabe god kvalitet i hele daginstitutionen. Bogen bygger bro mellem den pædagogiske kvalitet og det organisatoriske og ledelsesmæssige arbejde med at skabe kvalitet.

Børnerådet og forskning

I 2016 var jeg så heldig at blive udpeget til Rådsmedlem i Børnerådet. Ved siden af Be-coming har jeg involveret mig i flere spændende forskningsprojekter om tidlig indsat, kvalitet i dagtilbd, trivsel og mistrivsel i fritidspædagogikken på DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Se LinkedIn profil her: (1) Sebastian Damkjær-Ohlsen | LinkedIn

KIDS specialist

Jeg er nok en af landets mest erfarne personer, når det kommer til at observere kvaliteten i dagtilbud og fritidsinstitutioner. Her hjælper kommuner landet over, med opstart og med at samtænke tilsyn – ledelse af kvaliteten – og få udviklingsarbejde i hverdagen ind i den kommunale struktur og forståelse. Således at observationer ikke blot giver mere data, men kan anvendes systematisk i hele ledelseskæden. Derved kan pædagogen sammen med børnene opnå handlekraft til at øge den konkrete kvaliteten.

Foredrag med faglig tyngde og et tvist af humor

”Den bedste måde at levere et budskab handler for mig om faglig skarphed med et tvist at humor”

Jeg bliver hyppigt booket som foredrags- og oplægsholder. Hvad end det er et oplæg til et personalemøde i daginstitutionen eller et større foredrag til kommunens ledere eller det lokale byråd , så får deltagerne både serveret faglig skarpe pointer og indsigt, krydderiet med smil og grin. Jeg er ikke bleg for at være direkte, tilpas provokerende, men dette virker kun fordi han samtid har dyb respekt og forståelse for de fagprofessionelles arbejde og betingelser.

Far til fire

Jeg kender til utilstrækkeligheden og det at løbe stærkt, både fra den pædagogiske hverdag for i hjemmet. Men jeg kender bestemt og endnu mere lykken og glæden ved børn. Jeg er den heldige far til fire dejlige drenge på 7, 5 og to små spæde tvillinger. Et børne,- forældre og et fagperspektiv, som jeg gør en dyd ud af at have med mig i arbejdet.

Bag om navnet

Becoming kan bedst oversættes til det danske begreb ‘tilblivelse‘. Begrebet ‘becoming‘ strammer fra den Franske filosof Deleuze. Deleuze, beskriver becoming, som en konstant og ‘ongoning‘ proces. jeg har til opgave at hjælpe organisationer i deres tilblivelse. Tilblivelsen, eller jeres becoming, handler om den proces, der skal til for at sætte jer i stand til at lykkes med kerneopgaven; Nemlig at støtte børn og unge i deres trivsel, læring og udvikling.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?