Om os

Vi er Be-coming

Vi i Be-coming, er sat i verden for at skabe bedre betingelser for det gode børneliv. Af princip løfter vi kun opgaver, hvis vi ved at vores indsats faktisk fører til at børn og unge får bedre trivsels- og udviklingsmuligheder. Vi løfter derfor kun opgaver knyttet til vores mission.

Vi tager afsæt i forskningen såvel som i FN’s Børnekonvention, når vi ønsker at fremme det gode børneliv.

Specialister i at højne kvaliteten og øge trygheden hos børn og unge

  • Vi er specialister I at udvikle og højne kvaliteten i dagtilbud. Vi samarbejder med førende forskere på området og har et solidt erfaringsgrundlag med mange forskellige typer dagtilbud landet over. Vi kender hverdagen og dens udfordringer og ved hvad der skal til for at udvikle kvaliteten. Alle dagtilbud er forskellige og derfor er vores indsats af princip altid tilpasset det konkrete dagtilbud.
  • Ligeledes løfter vi også opgaver på familieområdet og særligt i det frivillige foreningsliv, hvor mange børn og unge tilbringer en stor del af deres tid. Vi styrker trygheden i de unges sociale relationer og forbygger krænkelser i organisationer. Det kan både handle om mobning, mistrivsel, seksuelle krænkelser, de digitale udfordringer m.m. Vi har solid viden om børn og unges samværsformer og en række gode kommunikationsprodukter, der kan understøtte tryghed og minimere sociale ubehagelige oplevelser i foreningslivet.

Bag om navnet

Becoming kan bedst oversættes til det danske begreb ‘tilblivelse‘. Begrebet ‘becoming‘ strammer fra den Franske filosof Deleuze. Deleuze, beskriver becoming, som en konstant og ‘ongoning‘ proces. Vi i Be-coming, har til opgave at hjælpe organisationer i deres tilblivelse. Tilblivelsen, eller jeres becoming, handler om den proces, der skal til for at sætte jer i stand til at lykkes med kerneopgaven; Nemlig at støtte børn og unge i deres trivsel, læring og udvikling.

Becoming har to tæt beslægtede begreber, nemlig ‘being‘ og ‘belonging‘, som beskrives af den australske forsker Valerie Walkerdine. Be-comeing/-ing/-loning er tre centrale begreber, der er implementeret i den australske lovgivning på børneområdet (Australian Government Department & Education, 2009). Tilsammen handler det om, being: barnets trivsel og væren, belonging: barnets tilknytning og relationer samt becoming: barnets læring og udvikling.

Sebatsian Damkjær-Ohlsen
Direktør og Cand.pæd.pæd.psyk

Jeg har mange års erfaring fra arbejdet med børn og unge. Rådsmedlem i Børnerådet. Læs mere om min baggrund her eller på linkedin.

Line Bækkel Ruth
Cand.Soc i Politisk Kommunikation og Ledelse

Jeg arbejder med ledelse og kommunikation. Læs mere her eller på min linkedin

Johannes Hoffmeyer Malmros
Cand.pæd.pæd.psyk 

Jeg har en bred erfaring og viden inden for pædagogiske processer. Læs mere her eller på min linkedin.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?