Måleredskaber i dagtilbud

Måleredskaber i dagtilbud September 28, 2017Leave a comment

Rapporten er en guide til at vurdere og vælge redskaber til måling af læringsmiljø­ – kvalitet i dagtilbud.

Måling er én blandt mange muligheder for at arbejde systematisk med kvalitet i dagtilbud. Når man måler kvalitet, stræber man efter at iagttage den på en måde, hvor man kan følge udviklingen over tid, eller hvor man kan udpege de områder, hvor læringsmiljøets kvalitet er særligt høj, eller hvor den måske trænger til et løft. Men kvalitets­ måling er ikke omkostningsfrit.

Måleredskaber i dagtilbud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?