Kvalitet i dagtilbud – pointer fra forskning

Kvalitet i dagtilbud – pointer fra forskning September 28, 2017Leave a comment

Med de senere års stigende fokus på betydningen af høj kvalitet i dagtilbud er der også et stigende behov for at komme tættere på et fælles sprog om og et fælles vidensgrundlag for kvalitet. Forskning i kvalitet og begrebet kvalitet er stadig nyt på dagtilbudsområdet. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer her en opsamling af nogle af de mest centrale pointer fra forskningen i kvalitet i dagtilbud.

 

EVA Forskningsopsamling- Kvalitet i dagtilbud 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?