Den kompetente pædagogiske medarbejder

Den kompetente pædagogiske medarbejder May 27, 2019Leave a comment

Det pædagogiske arbejde med små børns udvikling i daginstitutioner er i dag under fortsat forandring, pres og udvikling. Det handler både om en fortsat ressource prioritering medarbejderne må lave hverdag og de faglige forventninger der bl.a. stilles fra ny lovgivning herunder de styrkede pædagogiske lærerplaner, kommunale tiltag, forældre og fra kollegaer.

Dette stiller medarbejderne i en position hvor allerede eksisterende faglig viden, erfaringer og kunnen ikke altid giver faglig gennemslagskraft i arbejdet med børnene. Den faglige viden, erfaring og kunnen skal holdes vedlige og opdateres i relation til samfundets og børnenes hastige udvikling og krav.

For at klæde den enkelte pædagogiske medarbejder på til arbejdet i dag såvel som i fremtiden tilbydes en kompetenceudvikling.

 

Kompetenceudviklingen strækker sig over 9 måneder fra september 2019 til maj 2020.

Deltagerne gives i alt følgende kompetenceudvikling:

  • 6 kursusdage
  • 4 Kollegialsparring og supervision

 

Læs hele kursusbeskrivelsen her: Den kompetente pædagogiske medarbejder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?