Den kompetente pædagogiske læringsfacilitator

Den kompetente pædagogiske læringsfacilitator April 15, 2019Leave a comment

Det tiltagende arbejdspres og de faglige forventninger der bl.a. stilles fra ny lovgivning herunder de styrkede pædagogiske lærerplaner, kommunale tiltag, forældre og fra kollegaer, forventes det at den pædagogiske medarbejder må vedligeholde og udvikle sin viden og kompetencer i relation til at varetage kerneopgaven.

Med afsæt i de vedvarende nye og store faglige krav der stilles til de pædagogiske medarbejdere, udbydes dette målrettede kompetenceudviklingsforløb for de pædagogiske medarbejdere.

Kompetenceudviklingsforløb er bygget op over 3 moduler:

1.       Medarbejderen som forandringsskaber af pædagogisk kvalitet

2.       Medarbejderen som understøttende af børns socio-emotionelle udvikling, relationer og konflikter

3.       Medarbejderen som læringsfacilitator af børns leg og aktiviteter

 

 

 

Læs hele kursusbeskrivelsen her: Den kompetente læringsfacilitator

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?