Den Kompetente pædagogiske forandringsleder

Den Kompetente pædagogiske forandringsleder May 4, 2019Leave a comment

Med afsæt i de vedvarende nye og store faglige krav der stilles til de pædagogiske medarbejdere, udbydes dette målrettede kompetenceudviklingsforløb for de pædagogiske medarbejdere.

Det er formålet med kompetenceudviklingen at den pædagogiske medarbejder bliver i stand til at lede forandrings- og udviklingsprocesser i den pædagogiske praksis. Det er ligeledes formålet, at den pædagogiske medarbejder gennem analyse af sammenhængen mellem teori og praksis kan vurdere, hvilke af metoder og tilgange, der er relevante i konkrete forandringsprocesser.

 

Kompetenceudviklingsuddannelsen er bygget op over 4 kursussession og 2 kollegialsparringer:

Hver kursist vil konkret få et kompetenceudviklingsforløb på:

• 4 kursus sessions

• 2 faglig kollegialsparring og supervisionssessions.

 

Læse hele kursusbeskrivelsen her: Den kompetente pædagogiske forandringsleder

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?