Den kompetente pædagogiske evaluator og udviklingsmedarbejder

Den kompetente pædagogiske evaluator og udviklingsmedarbejder May 4, 2019Leave a comment

De pædagogiske medarbejder må være fleksible, omstille sig og samtidig stå fast på fagligheden. De står i et tiltagende arbejdspres og må håndtere de foranderlige faglige og rammevilkår og forventninger der bl.a. stilles fra ny lovgivning herunder de styrkede pædagogiske lærerplaner, kommunale tiltag, forældre og fra kollegaer. Kompetencen til at håndtere udvikling og værne om den pædagogiske kerneopgave er derfor helt central.

Den fortsatte udvikling på den pædagogiske profession og de vedvarende krævende pædagogiske kompetencer, fordre begge at medarbejderne er i stand til at evaluere egen praksis. Derfor er dette tema helt central for kompetenceudviklingen.

 

Kompetenceudviklingsuddannelsen er bygget op over 3 moduler:

1. Medarbejderen som udviklings- og forandringsleder

a. 2 dages kursussessions

b. 2 faglig kollegialsparring

2. Medarbejderens som drivkraft af leg, læring og børnefællesskaber

a. 2 dages kursussessions

b. 2 faglig kollegialsparring

3. Medarbejderens som evaluator i et udviklingsperspektiv og i et børneperspektiv

a. 2 dages kursussessions

b. 2 faglig kollegialsparring

Hver kursist vil konkret få et kompetenceudviklingsforløb på:

• 6 kursus sessions

• 6 faglig kollegialsparring og supervisionssessions

 

Læse hele kursusbeskrivelsen her: Den kompetente pædagogiske evaluator og udviklingsmedarbejder

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?