Dagtilbud er nu dødt – Dag-tvang.. tja?

Dagtilbud er nu dødt – Dag-tvang.. tja? May 29, 2018Leave a comment

Tvang er nu det nye tilbud. Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er blevet enig om at indføre såkaldte ”obligatoriske læringstilbud” eller på dansk ”tvang”. Det gælder for alle børn i udsatte boligområder, der ikke allerede er i et dagtilbud. Jeg havde nær fået morgenkaffen galt i halsen og ansigtsmimikken var ikke just opmuntrende da denne melding lød i radioen. Er tvang måden at støtte op om børns tidlige læring, udvikling og trivsel? 

 

R.I.P dagtilbud 

For 20-30 år siden, hed det i daglig tale ”dagpasning”, altså en forståelse af børn der blev passet, mens mor og far tog på arbejde. Det tog en drejning for ca.10-15 år siden og ”pasning’” blev skiftet ud med ”tilbud”, altså et dagtilbud. Ved indførelsen af det nye begreb blev der forsøgt, at vende opmærksomheden hen på et tilbud, om at udvikle børn og ikke blot passe dem. Dagtilbud som forståelsesramme og begreb er nu i alvorlig fare. Hvis tvang og trusler om at trække i børnechecken når børnene ikke møder op i ”dagtilbuddet” nu bliver en realitet, så er der ikke meget ”tilbud” tilbage.  

Vil det hjælpe en familie der presset at tage deres penge?  

Jeg tænker at familier, der er hårdt økonomisk og socialt presset ikke bliver bedre stillet, ved at mindske deres økonomiske råderum. Dette skaber modsat mere pres, såsom forhøjet risiko for at forældrene tager mere arbejder, frem for at være sammen med deres børn. Det kan også betyde mere stress, mistillid til systemet og mistillid til de voksne i vuggestuen og børnehaven som ellers var dem som skulle etablere et tillidsbånd mellem hjem og dagtilbud, i håbet om at støtte børnenes læring og udvikling. Og listen kunne desværre blive ved.  

Straf i stedet for at hjælpe familierne 

Der er politisk, ligeså vel som pædagogisk behov for at vi sammentænker barnets liv. Alle børn der går i dagtilbud har en familie. Familien er basen i barnets liv. Det er her at forudsætningerne for barnets læring, og udvikling og trivsel kommer fra. Familierne og især de familier som er socialt og økonomisk presset, har behov for støtte, hvis de skal lykkes med at skabe de bedste betingelser for deres barns udvikling. 

Forældrene kan ikke lære børnene det samme som i dagtilbuddet 

Familien og dagtilbuddet skal udgøre læringsplatformen. I lovteksten står der ligeledes, at forældrene til disse ”udsatte” børn kan vælge at holde børnene hjemme, hvis bare at børnene lærer det samme, som de ville gøre i institutionen. Logikken her peger tilbage til, ”dagpasning” eller i det mindste en logik om at danske værdier og barnets udvikling kan varetages af forældrene alene. Flere undersøgelser peger klart på at børn har de bedste lærings- og udviklings betingelser, ved at være i dagtilbud. Dobbeltsocialisering er her et vigtigt perspektiv. Det handler groft sagt om at både dagtilbud og familien derhjemme varetager og bidrager til barnets samlet udvikling.  

De voksne går nu fra læringsudvikler til kontrollant 

I lovteksten står der at børnene skal opholde sig i de obligatorisk læringstilbud, i 25 timer fordelt på ugens fem dage. De fleste der arbejder med at registrere deres arbejdstid, ved nok at der er nogen som skal bruge arbejdstimer på at tjekke dette, inklusiv den arbejdstid og energi man selv lægger i det. Tillid ellers mistillid, kunne spørgsmålet være. Hvis pædagogerne skal bruge tid på at stå med stopuret, er det ikke kun spild af den yderst vigtige omsorg som de ellers kunne give til barnet og de 14 andre børn. Samtidig er det også en potentiel stor barriere for at skabe et tillidsfuldt forældresamarbejde. Og netop forældresamarbejdet er en af de vigtigste elementer, når det handler om at skabe et dagtilbud med høj pædagogisk kvalitet. 

Intentioner og lov skal hænge sammen 

Jeg er enig med børne- og socialminister Mai Mercados intention om at opspore disse børn tidligt, så de kan lære de danske værdier og begå sig i samfundet senere i livet. Intentionen om at give børn den bedste start på livet hilser jeg meget varmt velkommen, men lad os diskutere vejen dertil. 

 

I håb om at skabe det gode børneliv, Sebastian 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?