Videndeling

Artikler skrevet af Sebastian:

“Hvordan håndterer du konflikter i børnegruppen”

– blivklog.dk Alinea forlag, maj 2016

“Narrativ tilgang kan fremme menneskers recovery”

– Socialfaglig Tidskrift – Social Udvikling, nr.1 2015

“Brok og negative fortællinger kan føre til en positiv udvikling”

– Pædagogisk Psykologisk Tidskrift, nr.2 juli, 2014.

“Læring igennem spejderlivet: Sådan lærer børn og voksne”

– Move uddannelsesmagasin for Det Danske Spejderkorps.

“Den udenlanske cykeltyv​” – En fortælling om hvorfor vi skal medtænke konteksten.

– Psykolog Nyt nr.17, 2012

Lærings- og forsknings portaler:

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?