Videndeling

Artikler skrevet af Sebastian:

“Hvordan håndterer du konflikter i børnegruppen”

– blivklog.dk Alinea forlag, maj 2016

“Narrativ tilgang kan fremme menneskers recovery”

– Socialfaglig Tidskrift – Social Udvikling, nr.1 2015

“Brok og negative fortællinger kan føre til en positiv udvikling”

– Pædagogisk Psykologisk Tidskrift, nr.2 juli, 2014.

“Læring igennem spejderlivet: Sådan lærer børn og voksne”

– Move uddannelsesmagasin for Det Danske Spejderkorps.

“Den udenlanske cykeltyv​” – En fortælling om hvorfor vi skal medtænke konteksten.

– Psykolog Nyt nr.17, 2012

Lærings- og forsknings portaler:

Børneindblik 2/19

Langt de fleste børnehavebørn giver udtryk for, at de sætter pris på nærværende voksne, der lytter, viser interesse, leger og laver ting med dem...

Read more
Share this page

Looking for an outstanding business consultant?