Indsigter fra børnene skaber høj kvalitet.

Børns perspektiver styrker voksnes blik for kvalitet i dagtilbuddet og øger børnenes trivsel.
I Danmark har vi tradition for at lytte til børnene, men vi kan blive bedre til at gøre det systematisk, også at involvere de helt små og at bruge børnenes feedback i udviklingen af læringsmiljøet.

Børneperspektiver

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?