Børneindblik 2/19

Børneindblik 2/19 May 28, 2019Leave a comment

Langt de fleste børnehavebørn giver udtryk for, at de sætter pris på nærværende voksne, der lytter, viser interesse, leger og laver ting med dem i børnehaven. Samtidig angiver størstedelen af børnene, at de voksne i børnehaven mest laver noget, hvor de ikke er direkte sammen med børnene. Selvom de fleste børn har venner i børnehaven og oplever, at de kan finde hjælp hos en voksen, når de har brug for det, så er der nogle børn, der føler sig overset i forskellige situationer i løbet af dagen i børnehaven.

Denne undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel er de ældste børnehavebørns perspektiver på, hvordan de oplever dagen med de voksne i børnehaven, og hvad der kendetegner deres relation til de voksne. 

 

Læs hele rapporten her:

Børneindblik Nr2 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?