Bedre sundhedspleje til udsatte familier i barnets første 1000 dage.

Bedre sundhedspleje til udsatte familier i barnets første 1000 dage. January 12, 2019Leave a comment

I rapporten belyser vi, hvordan sundhedsplejersker i samarbejde med andre faggrupper (f.eks. jordemødre, pædagoger og socialrådgivere) og gennem inddragelse af private og frivillige aktører kan styrke indsatsen for at mindske læringsulighed. Vi henleder opmærksomheden på tre centrale områder, hvor der er behov for ny viden og nye initiativer.

 

Læs rapporten her:

Styrket sundhedspleje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?