Month: May 2019

Børneindblik 2/19

Langt de fleste børnehavebørn giver udtryk for, at de sætter pris på nærværende voksne, der lytter, viser interesse, leger og laver ting med dem...

Read more
Share this page

Looking for an outstanding business consultant?